Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He will have found the shoes."

Dịch:Anh ấy sẽ tìm thấy những chiếc giầy rồi.

3 năm trước

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LacNhat

Anh ấy rồi sẽ tìm thấy đôi giày nghe còn hợp lý hơn ý. @@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VuongTuanTu

Will have là sẽ rồi. Sẽ tìm thấy... sao lại còn rồi. Trong câu văn, câu nói của tiếng việt không bao giờ giờ có chuyện sẽ mà còn rồi. Sẽ là sẽ, rồi là rồi. Sẽ tìm thấy mà còn rồi.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Học tiếng Việt thêm nha bạn! "Rồi sẽ ..." nghĩa là đinh ninh sẽ làm được trong tương lai. Vd: he will have loved her: anh ta rồi sẽ yêu cô ta, nghĩa là người nói đinh ninh (gần như chắc chắn) rằng anh ta thế nào cũng sẽ yêu cô ta.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrnNam146799

giày viết sai chính tả

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/thangmittet

Còn tùy bạn à.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/levanhieu_dv12

nghe nó chẵng có nghĩa gì cả,phải là anh ấy đã tìm thấy những chiếc giầy rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Đây là thì tương lai, không phải thì quá khứ nên bạn không thể dịch như vậy được

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/toantv3
toantv3
 • 22
 • 9
 • 2
 • 22

Giày mới là đáp án chính thức, giầy mới là gần đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Retana12

Lúc found là tìm, lúc thì tìm thấy, mình dịch kiểu nào cũng không chính xác

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nghiaaminh
Nghiaaminh
 • 24
 • 10
 • 9
 • 591

I feel she did not pronounce exactly the "sh" in she and shoes?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Yo.xchupchuv
Yo.xchupchuv
 • 16
 • 12
 • 11
 • 8
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

Chủ ngữ trong câu là ''he'' mà bạn (??!)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/daotienxanh

Nghia Đaminh nói người đọc đó bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/yeulachet1066

"Đôi giày" và "những chiếc giày" là khác nhau chắc? Xàm quá đi!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Rồi anh ta sẽ ! hoăc - anh ta rồi sẽ ,mới có đủ ý

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Amy514315

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/thanhaha09

Phản đối rồi ở thì tương lai

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/congtuyen07

??

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/lime_chymte

??? Đã sẽr mà còn rồi? K lẽ: tôi sẽ thi r? Sẽ là nói về chuyện sẽ diễn ra ở tương lai còn rồi là đã xảy ra mà?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Anh ấy rồi sẽ tìm ra đôi giày

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/TranNamTrung

Anh ấy rồi sẽ tìm thấy đôi giày. Bị báo sai

3 ngày trước

https://www.duolingo.com/hoa377638

Từ ngữ VN thì hể sẽ là chuẩn bị thôi làm gì có rồi

1 ngày trước