Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am looking for a house to rent."

Dịch:Tôi đang tìm kiếm một ngôi nhà để thuê.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I am looking for a girl to love.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

Oh!!!!

2 năm trước