"Iamlookingforahousetorent."

Dịch:Tôi đang tìm kiếm một ngôi nhà để thuê.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I am looking for a girl to love.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

Oh!!!!

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.