Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã bỏ lỡ bữa ăn tối của mình."

Dịch:I have missed my dinner.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieule81502

I had missed my dinner.

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

I had missed my dinner

11 tháng trước