Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Con gái của cô ấy và con trai của tôi là bạn tốt."

Dịch:Her daughter and my son are good friends.

0
3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Duolingo_2008

!!!

0
Trả lời11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Duolingo_2008

!!!

0
Trả lời11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Duolingo_2008

!!!

0
Trả lời11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Duolingo_2008

!!!

0
Trả lời11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NgcH972130

Thằng rảnh

0
Trả lời8 tháng trước