"Chúng tôi uống một cốc cà phê khác."

Dịch:We drink another cup of coffee.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DngVn5

Phân biệt another - other như thế nào vậy ad ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hachi1710

another + danh từ số ít, other + danh từ số nhiều

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynclong0

bnj

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HaiHoang20

Hóng câu tl ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynclong0

hjbmhj

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.