"Tôi đang cởi nón của tôi ra."

Dịch:I am taking off my hat.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Killking2

1 & 3 giống y chang nhau,đánh luôn 2 cái thì báo sai >"<

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanVnHin2

3 là mũ của anh ấy mà bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I am taking off my hat, I am taking off my hat, I am taking off my hat, I am taking off my hat, I am taking off my hat, I am taking off my hat, I am taking off my hat, I am taking off my hat, I am taking off my hat, I am taking off my hat, I am taking off my hat, I am taking off my hat

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HiHngHch1

Thằng điên

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.