Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không biết trả lời thế nào."

Dịch:I do not know how to respond.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KaNguyen1

Trong câu trước phần anh sang việt đã nói chính xác là " i do not know how to answer" mà câu này chọn lại báo sai. Sửa lại đi nhé admin

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LadyGirl_23

Mk làm vậy đúng mà?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_The_Undertaker_

Me too

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HnhoVn

mee too

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

I do not know how to answer luôn. Cách nào cũng sai và cách nào ADMIN cũng đáp án đúng!!!!

2 năm trước