Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đó có phải là một tội ác không?"

Dịch:Is that a crime?

3 năm trước

0 Nhận xét