"Bài diễn văn của bạn đã thật xuất sắc."

Dịch:Your speech was excellent.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
  • 18
  • 17
  • 10

.... was real excellent) Sai phái không?? really

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DuaVua100

Tại sao real không được vậy ad

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kiennguyen629270

sao cau nay 2 dap an dc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Your speech was really excellent, your speech was really excellent, your speech was really excellent, your speech was really excellent, your speech was really excellent,

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.