Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I like that conversation."

Dịch:Tôi thích cuộc hội thoại ấy.

3 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoHuuDao

Thảo luận được không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyentrang95

"Tôi thích những cuộc thảo luận đó" cũng sai sao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/quang383303

Khong sai

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/vinh193149

tiếng việt không có câu nào là" sự hội thoại đó" mà là: hội thoại đó"

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Chanter9

Tôi thích cuộc thảo luận ấy mà bị sai, thấy show đáp án là Đàm luận mới đúng

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/duybua699

tôi thích cuộc trò chuyện ấy

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/ashlynnnguyen

đoạn đối thoại có được không mọi người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Englishmanh875

Mình nghĩ là không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhHoang1410

Đối thoại cũng đc chứ nhỉ :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/frostphantom

đối thoại là dialogue

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quang383303

Dung nhung hoan toan vao ngu canh kjac

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/NgcThanhCh

Trò chuyện cũng như chuyện trò mà mọi người :((

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Englishmanh875

mình cũng nghĩ thế

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenHoan226139

Thảo luận và đàm luận là 1. Xin hãy sửa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mnhph1

Sao thay vay chang b cmt

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vinh193149

that meaning: đó, đấy và cả ấy đều đúng

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/TngTin3

Nghèo nghĩa quá

9 tháng trước