Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thấy một chiếc xe cấp cứu."

Dịch:I see an ambulance.

0
3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
  • 18
  • 17
  • 10

Không phải ambulance car hả?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgCaoTriu

Sửa lại đi i saw a

0
Trả lời2 năm trước