https://www.duolingo.com/profile/MegaCtrl

cho đi và nhận lại

  • bạn cho mình 1 lingots, mình sẽ quảng cáo cho bạn

  • bạn cho mình 1 like( upvote ), mình sẽ tặng lại 1 like( upvote )

August 8, 2015

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/PolyglotCiro

I don't speak Vietnamese

August 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hoaphuongluu

''You are crayzy!!!!''

August 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MegaCtrl

So are you!!!!! đừng bôi nhạo ý tưởng người khác như thế

August 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hoaphuongluu

ý tưởng gì vậy má? mình bảo bạn ''crazy'' là chỉ một cách nói trêu thôi !! sorry ha!!

August 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MegaCtrl

ý tưởng tạo ra niềm vui

August 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hoaphuongluu

ý tưởng tạo ra niềm vui ư? là thế nào?!

August 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MegaCtrl

bạn ko thể hiểu được

August 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hoaphuongluu

bạn nói mình ko hiểu được thì phải giải thích chứ!

August 13, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.