Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/MegaCtrl

cho đi và nhận lại

MegaCtrl
 • 12
 • 11
 • 5
 • 4
 • 2
 • bạn cho mình 1 lingots, mình sẽ quảng cáo cho bạn

 • bạn cho mình 1 like( upvote ), mình sẽ tặng lại 1 like( upvote )

0
3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PolyglotCiro
PolyglotCiro
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 10
 • 5
 • 2

I don't speak Vietnamese

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoaphuongluu

''You are crayzy!!!!''

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/MegaCtrl
MegaCtrl
 • 12
 • 11
 • 5
 • 4
 • 2

So are you!!!!! đừng bôi nhạo ý tưởng người khác như thế

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoaphuongluu

ý tưởng gì vậy má? mình bảo bạn ''crazy'' là chỉ một cách nói trêu thôi !! sorry ha!!

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/MegaCtrl
MegaCtrl
 • 12
 • 11
 • 5
 • 4
 • 2

ý tưởng tạo ra niềm vui

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoaphuongluu

ý tưởng tạo ra niềm vui ư? là thế nào?!

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/MegaCtrl
MegaCtrl
 • 12
 • 11
 • 5
 • 4
 • 2

bạn ko thể hiểu được

1
3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoaphuongluu

bạn nói mình ko hiểu được thì phải giải thích chứ!

0
3 năm trước