Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy cố gắng yêu cô ấy."

Dịch:He tries to love her.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/yntkyL

ưjsjfjg

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/tung35

<3

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KenC19
KenC19
  • 12
  • 10

sao lai la atpoatt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuytoTrung

Sao lại dạy những câu có cảm giác tiêu cực như thế này?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/yntkyL

sâi

6 tháng trước