Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi thấy một con chim màu xanh lá cây."

Dịch:We see a green bird.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranHuynh96

saw vẫn được mà ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangmai123

We look a green bird cung dung mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MAH217

dòm, ngó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Gemini2006

look ko dùng cho động vật!

1 năm trước