"Chúng tôi thấy một con chim màu xanh lá cây."

Dịch:We see a green bird.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranHuynh96

saw vẫn được mà ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangmai123

We look a green bird cung dung mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MAH217

dòm, ngó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Gemini2006

look ko dùng cho động vật!

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.