Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ phải khám phá ra một khu vực tốt."

Dịch:They have to discover a good region.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhtrifpt

"they must discover a good region" áo không được nhỉ ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongmonguyen

Mình cũng làm như vậy nhưng ko đc

3 năm trước