1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Duolingo
  4. >
  5. Hello add friends in Duolingo…

https://www.duolingo.com/profile/anhhuytamquan

Hello add friends in Duolingo .

không biết học xong cây ngôn ngữ rồi sẽ học tiếp gì đây ? bạn vào hướng dẫn dìm tý nhé . thanks .

August 8, 2015

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.