Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn thấy mặt trăng ở đâu?"

Dịch:Where do you see the moon?

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KieuNhan2

Earth thì không có "the" nhưng moon lại có. Mình nghĩ earth hay moon đều là danh từ riêng cả. Vậy thì không có "the" mới đúng chứ

3 năm trước