1. Forum
  2. >
  3. Topic: Norwegian (Bokmål)
  4. >
  5. "He had never seen a talking …

"He had never seen a talking bear before."

Translation:Han hadde aldri sett en snakkende bjørn før.

August 9, 2015

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/Roland_M

Hva er forskjellen mellom pratende og snakkende?
han hadde aldri sett en pratende bjørn før (Duo aksepterer denne setningen ikke)

Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.