Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/nguchautruyenki

"What were you doing that night at my house?"

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguchautruyenki

phai can than voi toc do ban tho!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangNguyen66

Bạn đã đang làm gì đêm đó ở nhà của tôi vậy?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

What were you doing that night at my house, what were you doing that night at my house,what were you doing that night at my house, what are you doing that night at my house

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SBvfS

I have sex your wife on your bed that night. Oh my God, help me. Where is my shoe?

1 năm trước