"I will call the police."

Dịch:Tôi sẽ gọi cảnh sát .

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cNguynNguy1

Á có người định làm gì tôi ối các người định làm gì tôi á sao các người không làm gì tôi

3 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.