Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I will call the police."

Dịch:Tôi sẽ gọi cảnh sát .

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

You will call the police. I will call the wife of the police.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuannh18

Mình gõ đúng mà sao nó bảo còn có đáp án khác?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/mBug2

nên gọi là cảnh sát nhân sự !

2 năm trước