"You will use the spoon."

Dịch:Bạn sẽ dùng cái muỗng.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

You will use the spoon. I will use my hands.

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.