Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You will use the spoon."

Dịch:Bạn sẽ dùng cái muỗng.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

You will use the spoon. I will use my hands.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/StephenDan444830

Nói "Các bạn sẽ dùng đến cái muỗng" vẫn đúng mà ^^

11 tháng trước