Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"After lunch they will want coffee."

Dịch:Sau bữa trưa họ sẽ muốn cà phê.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luongag
luongag
  • 25
  • 4
  • 697

Câu dịch quá gượng ép, tối nghĩa.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Poseidon855724

càng ngày ccàng giống cái máy dịch

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/aivan92

Câu này dịch không được hay nhỉ

1 tuần trước