Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn sẽ dùng cái muỗng."

Dịch:You will use the spoon.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

You will use the spoon. I will use my hands.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

So, I have known your nationality. You are Indian, aren't you?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhthuPham5

i know you many time in this thing, E-IsMyPassion

2 năm trước