Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He will see the result."

Dịch:Anh ấy sẽ thấy kết quả.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

He will see the result. She will see the consequence.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tranthienq3

sai cmnr

1 năm trước

https://www.duolingo.com/YumikoUsagi

Cmnr la gi vay ban ?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 25
  • 51

He will see the result. He will see the result

1 tháng trước

Thảo luận liên quan