"He will see the result."

Dịch:Anh ấy sẽ thấy kết quả.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

He will see the result. She will see the consequence.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tranthienq3

sai cmnr

1 năm trước

https://www.duolingo.com/YumikoUsagi

Cmnr la gi vay ban ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Yninh6

He will see the result. He will see the result

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrngHong17

Hi wil si: ďơ ri'sâlt

3 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.