"Họ sẽ uống chứ?"

Dịch:Are they going to drink?

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

No, they are not drink. They are going to eat.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/The_tea

no they are no drinking

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DUC_HUY_06

are they will drink ko đúng sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/theonlylinh

Không có cấu trúc nào như thế nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Will they drink. Thân.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.