Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Is she going to remember me?"

Dịch:Cô ấy sẽ nhớ ra tôi chứ?

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

Cô ấy sẽ nhớ tôi không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I'm not sure. You are not special.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buitruongson02

no , she isn't

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ManhThangHoang

tại sao phải cần "is" đằng trước vậy mọi người ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Macchii

Mình ghi là:"liệu cô ấy sẽ nhớ tôi không?" Không biết là có sai không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangNguyen66

Làm sao nghe phân biệt được " is he" và "is she" vậy mọi người?

1 năm trước