"The line"

Dịch:Đường thẳng

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

The life is not a line!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3

It is also not a curve.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.