Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The line"

Dịch:Đường thẳng

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

The life is not a line!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 11

It is also not a curve.

1 năm trước