"We want clean energy."

Dịch:Chúng tôi muốn năng lượng sạch.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I want clean dollars.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nmtamvu.4499

Câu này liên quan gì tới đại từ phản thân :v?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKhoa863950
NguyenKhoa863950
  • 25
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 7
  • 6
  • 5
  • 2
  • 9

Ê, lúc nào tui cũng thấy NGUYENHAUYEN nói nhiều lắm đó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I want clean energy, I want clean energy, I want clean energy, I want clean energy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocthao71364

nghĩa là gì?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.