"He drinks alcohol, I drink water."

Dịch:Anh ấy uống rượu, tôi uống nước.

8/10/2015, 4:38:00 AM

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

He drinks alcohol, you drink water. I don't have anything to drink!

8/10/2015, 4:38:00 AM

https://www.duolingo.com/LeHongSon

anh ấy uống cồn có được không

7/2/2018, 1:05:03 AM

https://www.duolingo.com/nguoiamphu123

Cứ tưởng wine mới là rượu chứ,bây giờ mới biết có từ alcohol cũng là rượu .Phức tạp quá,nhức đầu quá !

8/21/2018, 12:59:45 PM

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.