Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He drinks alcohol, I drink water."

Dịch:Anh ấy uống rượu, tôi uống nước.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

He drinks alcohol, you drink water. I don't have anything to drink!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LeHongSon

anh ấy uống cồn có được không

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/huynhdangkhoa

Cứ tưởng wine mới là rượu chứ,bây giờ mới biết có từ alcohol cũng là rượu .Phức tạp quá,nhức đầu quá !

4 tuần trước

Thảo luận liên quan