Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My discovery is more important."

Dịch:Khám phá của tôi quan trọng hơn.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Your discovery is more important. But, my wife is the best important.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vynhb

Tại sao dịch là phát minh lại ko đúng?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vyctorya0408

sự phát minh là invention mà b. Hai khái niệm này khác nhau, phát minh là khi bạn sáng tạo ra một cái j đó mới hoàn toàn, như phát minh ra bóng đèn. Còn sự khám phá là tìm ra điều đã có mà chưa biết, vd như bạn khám phá ra một châu lục

2 năm trước