"Viết một bản báo cáo."

Dịch:Write a report.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyen563531

Write an account sai! Ai giải thích được k?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/v3oKE

ngu zay troi ????????????? write a report

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhtouyen

nobita ngu ngốc

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.