Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Viết một bản báo cáo."

Dịch:Write a report.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyen563531

Write an account sai! Ai giải thích được k?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/v3oKE

ngu zay troi ????????????? write a report

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhtouyen

nobita ngu ngốc

1 năm trước