Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Money creates the market."

Dịch:Tiền tạo nên thị trường.

0
3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranchau2

Market cũng có nghĩa là chợ mà

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/TRANG480661

Trong trường hợp này thì market dùng với nghĩa là " thị trường" mới đúng chứ

0
Trả lời1 năm trước