Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Dừng tiếng ồn đó!"

Dịch:Stop that noise!

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion
  • I love you. - Stop that noise.
3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

who loves you?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phinh4

Ủa sao k0 noisy nhở

1 năm trước