"The delivery"

Dịch:Sự giao hàng

August 10, 2015

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/quochien

sự chuyển phát


https://www.duolingo.com/profile/Tanphat281817

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????!???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????hãy tìm dấu chấm than thì nhớ like nhoa cảm ơn mọi người rất nhiều


https://www.duolingo.com/profile/longth

sự phân phối


https://www.duolingo.com/profile/MinhTranDo

Mình thấy distribution có vẻ sát với sự phân phối hơn, delivery chỉ đơn giản là giao hàng thôi


https://www.duolingo.com/profile/Kelly981464

Tự nhiên " sự giao hàng nghe kì kì " đúng không các bạn


https://www.duolingo.com/profile/VanLNT

"Sự phân phối" thì cũng đúng chứ?


https://www.duolingo.com/profile/vantran461911

Bàn giao cũng được chứ nhỉ :-?


https://www.duolingo.com/profile/Hoang.Thanh

Su giao hang tan noi

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.