Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Good luck"

Dịch:Chúc may mắn

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynPhngn609216

Zê sắp xong rồi nghe câu good luck thấy càng thoải mái =))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhPhmMnh

Gần xong rồi :((

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhlong74

good luck to you !!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buitruongson02

sắp hoàn thành rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hellotamday

Đúng

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/hellotamday

1 like

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/hellotamday

Đúng

1 tháng trước