Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Lực của cơn gió đã mang mũ tôi ra xa."

Dịch:The force of the wind took my hat away.

0
3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Her love took me to her.

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuongNgoc055

có một chữ the thôi mà

0
Trả lời3 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuongNgoc055

thiếu có một chữ the cũng không được nữa

0
Trả lời3 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuongNgoc055

sao kì vậy

0
Trả lời3 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuongNgoc055

không có 2 chữ the mà

0
Trả lời3 tháng trước