Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Where is the clock?"

Dịch:Cái đồng hồ treo tường ở đâu?

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Entwickler.VN

Đồng hồ đâu cũng sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kim854755

đồng hồ treo tường ở đâu 9 xác

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tyteotop

đồng hồ treo tường đâu rồi là đúng, mong ad cập nhật

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhHieu203

cái đồng hồ đâu mà cũng sai, nản

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nganvuong6

ủa tại sao khi ad ghi tiếng việt để tui ghi tiếng anh thì ad ghi cái đồng của tôi ở đâu

4 tháng trước