1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "My mother will have chosen a…

"My mother will have chosen a different road."

Dịch:Mẹ của tôi sẽ chọn một con đường khác rồi.

August 10, 2015

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hoangdoan2297

Mẹ của tôi rồi sẽ chọn một con đường khác.


https://www.duolingo.com/profile/JsBinhPham

Chữ rồi nghe cứng nhắc quá


https://www.duolingo.com/profile/Clarence2511

Thật ra là đúng đó bạn đều nó thiếu mệnh đề thời gian. Đúng nếu như sử dụng tương lai hoàn thành thì phải dùng mệnh đề thời gian. Nếu như thêm mệnh đề gì sẽ giế hiểu hơn: Lúc bạn đến nơi mẹ của tôi sẽ chọn một con đường khác rồi.


https://www.duolingo.com/profile/trunglth1

nghe thêm chữ "rồi" đằng sau không hay cho lắm


https://www.duolingo.com/profile/Clarence2511

Đúng nếu như sử dụng tương lai hoàn thành thì phải dùng mệnh đề thời gian. Nếu như thêm mệnh đề gì sẽ giế hiểu hơn: Lúc bạn đến nơi mẹ của tôi sẽ chọn một con đường khác rồi.


https://www.duolingo.com/profile/Thai3T

khi nào thêm "rồi" khi nao không vậy trời...mệt mỏi quá


https://www.duolingo.com/profile/XuanSpring

Mẹ của tôi sẽ chọn một con đường khác rồi. ==> "My mother will have chosen a different road.". Câu này dịch như vậy không đúng, có thể dịch như sau thì ổn hơn: "My mother will have chosen another road"


https://www.duolingo.com/profile/VVnThi

Haha, ngữ nghĩa!


https://www.duolingo.com/profile/VVnThi

"Mẹ tôi" và "mẹ của tôi", phần mềm nó cho rằng khác nhau!


https://www.duolingo.com/profile/hoa377638

Đọc âm thanh không rõ ràng đề nghị không sử dụng âm thanh này để lập lại nữa cảm ơn

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.