Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The clock makes the sound one time every hour."

Dịch:Chiếc đồng hồ phát ra âm thanh một lần mỗi tiếng.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoaCaoHN

Huhu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

why do you cry?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 965

Chiếc đồng hồ đổ chuông một lần mỗi tiếng.

5 tháng trước