"Theclockmakesthesoundonetimeeveryhour."

Dịch:Chiếc đồng hồ phát ra âm thanh một lần mỗi tiếng.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoaCaoHN

Huhu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

why do you cry?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1013

Chiếc đồng hồ đổ chuông một lần mỗi tiếng.

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.