"Trong tòa lâu đài, cô ấy mặc một chiếc đầm màu hồng."

Dịch:In the castle, she wears a pink dress.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luannote

Tôi muốn kết bạn với mọi người :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

who wants to make friend with you?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ocbuouvang

ban la ai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/jonlefcun

Có ai giải thích giùm mình khi nào dùng ăn khi nào thì dùng a vs ạ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PeterVnn

Mình điền she wears a pink dress in the catle sao lại sai nhỉ

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.