Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I went to give my blood today."

Dịch:Tôi đã đi hiến máu của tôi vào ngày hôm nay.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dong_mdc

tôi nghĩ việc dịch sao cho thoát ý là OK, tôi đã dịch là "tôi đã đi hiến máu hôm nay"" như vậy là đủ ý, vì đi hiến máu thì không phải là lấy máu của ai đó đi hiến được mà phải là máu của mình. và các bạn báo sai :(.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Anomyous-chan

Duo nhiều lúc ức chế đến mức như thế đấy

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

Bạn nói đúng, nhưng ở đây để học thì nên học đầy đủ!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanThuyTu

Hoặc có thể nói : Hôm nay tôi đã đi hiến máu.

3 tháng trước