Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I went to give my blood today."

Dịch:Tôi đã đi hiến máu của tôi vào ngày hôm nay.

1
3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dong_mdc

tôi nghĩ việc dịch sao cho thoát ý là OK, tôi đã dịch là "tôi đã đi hiến máu hôm nay"" như vậy là đủ ý, vì đi hiến máu thì không phải là lấy máu của ai đó đi hiến được mà phải là máu của mình. và các bạn báo sai :(.

4
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Anomyous-chan

Duo nhiều lúc ức chế đến mức như thế đấy

1
Trả lời2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Phong.OSA
Phong.OSA
  • 25
  • 19
  • 10
  • 6
  • 4

Bạn nói đúng, nhưng ở đây để học thì nên học đầy đủ!

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanThuyTu

Hoặc có thể nói : Hôm nay tôi đã đi hiến máu.

0
Trả lời3 tuần trước

https://www.duolingo.com/yeulachet1066

Dịch như sịt. Đã là hiến máu thì đương nhiên đó là máu của tôi, không lẽ máu của con bò? "Tôi đã đi hiến máu hôm nay" vậy là đủ. Đề nghị bổ sung đáp án (chẳng ra làm sao cả)

0
Trả lời3 tuần trước