1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "She did not look at me."

"She did not look at me."

Dịch:Cô ta đã không nhìn tôi .

August 12, 2015

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/phuockhang2006

tại sao là nhìn chứ không phải nhìn thấy?


https://www.duolingo.com/profile/netlt87

Look at là nhìn vào cái gì đó, còn nhìn thấy thường dùng see


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

'1. See : là hành động nhìn, thấy một cách thụ động, không có chủ đích. '2. Look : là hành động nhìn có ý thức, chủ đích, hướng mắt của mình vào đâu đấy. “Look at” = nhìn vào. '3. Ngoài ra còn có từ đồng nghĩa : '. Watch : Xem, theo dõi; là hành động chủ động nhìn tập trung, quan sát thứ gì khi nó đang chuyển động hay có sự thay đổi và bạn đang chú ý xem có điều gì sẽ xảy ra. Tuy vậy, khi nói đến xem phim ta có thể dùng Watch hoặc See tùy vào từng trường hợp : '+ Xem phim ở nhà, dùng Watch. '+ Xem phim ở rạp hoặc chương trình biểu diễn ở nơi công cộng, dùng See. '. View : Xem, ngắm; là hành động nhìn có chủ định mang tính chất thưởng thức.


https://www.duolingo.com/profile/phng776285

Nhìn thấy là thấy một vật gì đó


https://www.duolingo.com/profile/Kacy2006

Ko nhìn vì chắc tại tôi xấu quá nên cô ta ko nhìn


https://www.duolingo.com/profile/maivuduc

Vì tôi xấu °_°


https://www.duolingo.com/profile/NgocMinhCuTe

ha ha ha cậu vui tính thật chắc tại chia tay rồi ha ha ha :)))


https://www.duolingo.com/profile/Dunq2007

Không phải quan sát à ?


https://www.duolingo.com/profile/tthnhl1

cô ấy đã không trông thấy tôi


https://www.duolingo.com/profile/ShinNoshuk

Các bạn học memrise ấy biết hết nhưng khó lắm


https://www.duolingo.com/profile/nxhaihg

Thấy với nhìn ý nghĩa khác nhau à?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.