"Vậy nó là một ngọn núi lửa."

Dịch:Then it is a volcano.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/WinTheAres

So it is a volcano. Được không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/khue3

Đc

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/tranduy86

tai sao khong dung therefore it is a volcano duoc nhi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/myloveknight

b có thể dùng "so"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tba1409

So với then co khác biệt gì không ? Các lưu ý khi sử dụng ra sao ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/daudo25

"Then" mình nhớ là sau đó mà đúng ko???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/oThngdbp

"So is it a volcano" sao không chấp nhận vậy ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VnDng949625

So it is not a volcano được chấp nhận,thử lại lần nữa bảo sai

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/pxthuan

tào lao

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.