Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi tôn trọng cô ấy."

Dịch:I respect her.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I respect her. But I don't like her.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dulingvi

why don't you like her?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Because she does not like me.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dulingvi

First, you must like her. After, she will like you.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I agree with you. I did, but she didn't.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Bongdem94

v~, I don't know.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyentoandhv

I love her!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/haiha104425

No never I love her

2 năm trước